0

תאור המערכת:
מערכת ה-Anti Virus של InterVision איחסון אתרים, מבוססת על מערכת CLAM-AV שמותקנת מעל רשת המחשב ומסננת את הודעות הדוא”ל החשודות כנושאות וירוסים, עוד לפני שהן נכנסות לתיבה עצמה!

תהליך הבדיקה כולל את המרכיבים הבאים:

  • בדיקת IP לאימות (VIR-RBL) אשר בוחנת, האם מקור הדוא”ל מסומן כמפיץ וירוסים.
  • בדיקת ההודעות הנכנסות והקבצים המצורפים אליהם, במערכת: CLAM-AV. במידה שהמערכת מאתרת וירוס, היא מוחקת את ההודעה ומכניסה את ה IP ממנו נשלחה ההודעה, לרשימת: VIR-RBL על מנת להמנע מקבלת דואר מכתובת זו בעתיד.
  • הודעות שלא סומנו כנושאות וירוסים יעברו הלאה, לתהליך: SPAM assassin במהלכו יעבור הדואר תהליך סינון נוסף של אנטי-ספאם ובמידה שימצא נקי, ישלח לתיבת הדואר של הנמען.

תנאי שימוש:
אנא קרא את תנאי השרות בעיון. השימוש בשירות אנטי-וירוס במסגרת שירותי האחסון של אינטרויז’ן, מאשר כי הסכמת לתנאים המפורטים במסמך זה ומותנה בכך ששילמת את מלוא תמורתו מראש ומלאת אחר כל התנאי השימוש האחרים המתעדכנים מעת לעת.

תנאים כללים למתן שרות אנטי-וירוס על ידי אינטרויז’ן (InterVision)

  1. תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בינך לבין אינטרויז’ן.
  2. אינטרויז’ן תספק את השרות בכפוף לתשלום מלא ומראש ע”י הלקוח.
  3. אינטרויז’ן תספק את השירות ללקוח באופן רציף ככל האפשר למעט מקרי תקלות העלולות להתרחש מעת לעת, תקלות שאינן בשליטתה של InterVision או הפסקות יזומות של השרות לצורכי תחזוקה ושדרוג מערכות.
  4. השרות ניתן כמות שהוא (AS IS) לא תהיה ללקוח כל טענה, דרישה או תביעה כלפי אינטרויז’ן בגין השרות, התאמתו לצרכים, יכולותיו, מגבלותיו וכל נזק ו/או עגמת נפש שעלולים להיגרם מהשימוש בשירות.
  5. אינטרויז’ן לא תישא באחריות לכל נזק, קלקול, תקלה או כשל שיגרמו ללקוח ונובעים מהפסקות ו/או שיבושים במתן השרות ולא תישא בכל בפיצוי כספי.
  6. הלקוח לא רשאי להשאיל, להשכיר, למכור, למשכן, לשעבד, לאפשר שימוש או לתת זכויות כלשהן בשירות לכל גורם ללא אישור כתוב ומראש מ אינטרויז’ן.
  7. התנאים המפורטים לעיל הינם בנוסף לתנאים והסכם השירות, כפי שמפורטים כאן.

רוצה לשמוע עוד פרטים, לשאול שאלה או לקבל ליווי וסיוע?
אנחנו כאן בשבילך!