0

תכניות אחסון בשרתי לינוקס

Linux Extra +להזמנה Linux Extraלהזמנה Linux Midiלהזמנה Linux Regularלהזמנה Linux Miniלהזמנה Linux Starterלהזמנה Linux Compactלהזמנה
₪299 ₪149 ₪86 ₪64 ₪48 ₪35 ₪25 מחיר חודשי
₪37 ₪37 ₪37 ₪37 ₪37 ₪37 ₪37 דמי הקמה
5G 4G 3G 2G 1G 500M 200M שטח אחסון
100G 100G 50G 40G 30G 20G 10G תעבורת נתונים חודשית
140 140 140 80 20 5 1 דוא”ל
32 32 16 8 4 1 1 Subdomains
32 32 16 8 4 1 1 Domain-aliases
5 5 4 3 2 1 0 מסד נתונים MySQL
להזמנה להזמנה להזמנה להזמנה להזמנה להזמנה להזמנה

תכניות אחסון בשרתי ווינדוס

Windows Extra +להזמנה Windows Extraלהזמנה Windows Midiלהזמנה Windows Regularלהזמנה Windows Miniלהזמנה Windows Starterלהזמנה Windows Compactלהזמנה
₪319 ₪179 ₪108 ₪79.90 ₪58 ₪45 ₪30 מחיר חודשי
₪37 ₪37 ₪37 ₪37 ₪37 ₪37 ₪37 דמי הקמה
5G 4G 3G 2G 1G 500M 200M שטח אחסון
100G 100G 50G 40G 30G 20G 10G תעבורת נתונים חודשית
140 140 140 80 20 5 1 דוא”ל
32 32 16 8 4 1 1 Subdomains
32 32 16 8 4 1 1 Domain-aliases
5 5 4 3 2 1 0 מסד נתונים MySQL
להזמנה להזמנה להזמנה להזמנה להזמנה להזמנה להזמנה

תכנית דואר אלקטרוני

תכנית דואר אלקטרונילהזמנה
₪35 מחיר חודשי
₪15 תוספת כתובת IP ייחודית
₪37 דמי הקמה
6G שטח אחסון
15 חשבונות דוא”ל
15 חשבונות מסוג “מענה אוטומטי”
15 חשבונות מסוג “עקוב אחריי”
V מערכת אנטי-וירוס
V מערכת אנטי-ספאם כפולה
להזמנה

תכניות אחסון ללא הגבלה

Windows MultiDomainsלשדרוג בלבד Windows MultiDomainsלשדרוג בלבד Windows MultiDomainsלהזמנה Linux MultiDomainsלשדרוג בלבד Linux MultiDomainsלשדרוג בלבד Linux MultiDomainsלהזמנה
₪119.90 ₪84.90 ₪59.90 ₪99.90 ₪69.90 ₪54.90 מחיר חודשי
₪37 ₪37 ₪37 ₪37 ₪37 ₪37 דמי הקמה
2G 1G 500M 2G 1G 500M שטח אחסון
40G 30G 20G 40G 30G 20G תעבורת נתונים חודשית
Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Domains
Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited דוא”ל
Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Subdomains
Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Domain-aliases
Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited מסד נתונים MySQL
לשדרוג בלבד לשדרוג בלבד להזמנה לשדרוג בלבד לשדרוג בלבד להזמנה