0
על רוחב פס ותעבורת נתונים

על רוחב פס ותעבורת נתונים

מידי פעם אני נדרש לתת הסברים מה זה רוחב פס ומה זה תעבורת נתונים.

הדבר נובע מכך שישנן חברות אחסון אתרים אשר מודדות ומתמחרות את עלות השירות לפי תעבורת נתונים חודשית (בעיקר באחסון אתרים שיתופי) וישנן חברות אשר מודדות או מגבילות את השירות לפי רוחב פס (בעיקר בשירותי VPS או שרתים יעודיים).

תעבורת נתונים

מתייחסת לסך כל המידע המועבר (בשני הכוונים, גם העלאה וגם הורדה) במשך תקופה של חודש.

רוחב פס

מתייחס לרוחב צינור הנתונים המוקצה באופן קבוע לשירות, בדומה לשירותי קישוריות לאינטרנט שאף הן מתומחרות לפי רוחב פס.

כאשר רוחב הפס אינו מוגבל, נהוג לדגום את רוחב הפס לאורך החודש לפי ממוצע של כל 5 דקות.

רוחב הפס במקרה זה מתומחר לפי הערך הגבוה ביותר בנטרול 5% מהדגימות הגבוהות ביותר.

גם תעבורת הנתונים וגם רוחב הפס מודדים בעצם את רמת השמוש ברשת התקשורת אולם יש הבדל גדול בניהם מבחינת רמת השירות, שיטות המדידה ואף בהבדל ביחידות המדידה.

בעוד רוחב פס נמדד ביחידות של ביט לשניה (bit per second – bps) ובעצם מודד קצב נתונים , תעבורת נתונים נמדדת בבייט לתקופה (byte per month – B/month) ומודדת את כמות הנתונים.

יש לשים לב להבדל בין ביט לבייט, כאשר בייט אחד = 8 ביט.

עדיין מבלבל?

בואו ניקח דוגמא מאד דומה: אם אצלנו בבית חברת החשמל סיפקה לנו מוליך חשמל עם יכולת הספק של V220 A X 40 זהו בעצם רוחב הפס – רוחב צינור החשמל, אולם אנו משלמים לפי השמוש בפועל שזה כמות החשמל (תעבורת נתונים) שנצרך בפועל במכפלת הזמן (וואט לשעה).

איך לחשב ולהשוות נתונים?

איך נוכל להשוות בין ספק אחד המציע חישוב לפי רוחב פס לספק שני המציע תמחור לפי תעבורת נתונים?

נעשה חישובים והתמרות לגבי קו תקשורת מסופק של 1Mbps (אם נרצה להשוות לגבי קו של 10Mbps נכפיל את הנתונים בפי 10 וכיוצ”ב). קו ברוחב פס של 1Mbps הוא בעל קיבולת של 125,000 בייטים לשניה (מחלקים ב 8)

אם משתמשים בכל רוחב הפס לאורך כל החודש נכפיל ב 2,592,000 שזהו מספר השניות בחודש ונקבל 324GB תעבורת נתונים לחודש.

נבצע נורמליזציה לנתונים מעשיים – בקו של 1 מגה השימוש המקסימלי הוא 80% מרוחב הפס וכמו כן יש לקחת בחשבון שהפעילות באתר מינימלית במספר שעות ביום. לכן הנירמול יהיה כך שאת התוצאה נחלק בשתים.

המסקנה – ספק שהקצה לנו קו לשרת ברוחב פס מובטח של 1 מגה ביט לשניה הוא שווה ערך לספק המקצה לנו תעבורת נתונים לפי 160 גיגה בייט לחודש.

רוחב פס ותעבורת נתונים

בדוגמא מעל אנו רואים התנהגות של מספר אתרים טיפוסיים בישראל. רוחב פס פתוח של 100 מגה לאורך תקופה של חודש אחד. רוחב פס מקסימלי לתקופה 90 מגה, ממוצע של 42 מגה ותעבורת נתונים כוללת לתקופה של 14 טרה בייט. כל הנתונים תואמים לחישוה התאורטי למעלה

השפעה על רמת שירות

לרוב, לקוחות המשלמים על תעבורת נתונים בפועל יקבלו רמת שירות גבוה יותר וביצועי מהירות משופרים.

לדוגמא: בשירות VPS עם מגבלת תעבורה, ספק השירות יחבר את השרת ישירות לקו מהיר 100 או 1000 מגה ביט לשנייה וספק רוחב פס יגביל בציוד התקשורת את רוחב הפס ל- 5 מגה.

נניח שרוצים להוריד מהשרת קובץ בגודל 200 מגה בייט, בשרת מוגבל רוחב פס זה יערך 320 שניות ואצל הספק המחשב תעבורה זה יקח כ- 16 או 1.6 שניות בהתאמה.

לקוחות עם תעבורה גבוהה במיוחד יעדיפו את שיטת הגבלת רוחב פס מכיוון שלרוב התשלום החודשי יהיה נמוך יותר.

בשיטת החישוב של רוחב הפס המחיר קבוע וצפוי מראש. אולם אם נדרש לרוחב פס גדול יותר רמת השירות של האתר תפגע באופן משמעותי ביותר.

בשיטת מדידת תעבורת נתונים אנחנו יכולים להיות מחוייבים על חריגה מהמסגרת אולם נוכל לתת שירות גם במקרים חריגה.