0

איש המכירות שדרכו מבוצעת ההזמנה

במידה ונעזרת/הונחית ע”י אחד מאנשי המכירות שלנו, נשמח אם תציין את איש המכירות שדרכו מבוצעת ההזמנה..
במידה וההזמנה מבוצעת עצמאית וללא סיוע והנחיה מאנשי המכירות שלנו, ניתן להשאיר את הבחירה על “ללא“.