0

המחזיק בדומיין

יש למלא שם מלא של המחזיק בדומיין, מבין האפשרויות הבאות:
•שם מלא של אדם אחד בלבד (שם פרטי ושם משפחה, לדוגמא Israel Israeli) באנגלית בלבד.
•שם מלא של חברה בע”מ (כולל סיומת החברה, לדוגמא Interspace Ltd) באנגלית בלבד. עוסק מורשה לא יכול להיות הבעלים של הדומיין. ללא סיומת החברה (לדוגמא Ltd) רישום הדומיין (אם בחרת ברישום הדומיין) לא יאושר.
•שם מלא של עמותה רשומה (כולל סיומת העמותה, לדוגמא Israel Foundation RA) באנגלית בלבד. ללא סיומת העמותה (לדוגמא RA) רישום הדומיין (אם בחרת ברישום הדומיין) לא יאושר.