0

חשבונית על שם

באפשרותך לקבל חשבונית ע”ש שונה משם המחזיק בדומיין.
במצב ששדה זה יישאר ריק – החשבונית תצא על שם המחזיק בדומיין כפי שצוין לעיל.