0

שם פרטי

יש למלא שם פרטי של אדם פרטי, שישמש איש הקשר בתכנית האחסון (ואם מבוצע גם רישום דומיין – גם בדומיין עצמו), באנגלית בלבד.