0

תוספת אירוח בטוח

תוספת אירוח בטוח כוללת מפתח הצפנה SSL בשם הדומיין שלך ובנוסף כתובת IP ייחודית.
עלות תוספת אירוח בטוח: ₪29 לחודש  + דמי הקמה חד פעמים בסך ₪59.

תוספת זו ניתנת להזמנה אך ורק כשירות נלווה לשירות אחסון, ולא ניתן להזמינה יחד עם תוספת כתובת IP ייחודית נוספת.