0

כתובת (שם רחוב ומספר בית / תא דואר)

יש למלא כתובת מלאה (שם רחוב ומספר בית) בלבד, באנגלית בלבד (לדוגמא: 1 Hertzl St.), או תא דואר (לדוגמא: P.O.Box 123).
יש להשתמש באותיות באנגלית, ספרות ובתווים נקודה ולוכסן בלבד.