0

קופון: FREE6M

קופון זה מקנה פטור מתשלום בגין ששת החודשים הראשונים של תכנית האחסון והתוספות הנלוות, למעט דמי ההקמה ולמעט מחיר הדומיין (אם נבחר).

בתום ששת החודשים הראשונים התשלום בגין השירותים יתחדש אוטומטית, אלא אם התקבלה ואושרה בקשת ביטול לפני מועד החידוש.